Reetablering af eksisterende terrazzo efter udskiftning af rør og afløb, Valby